Disclaimer

Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen doen er alles aan om via deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen geven echter geen zekerheid of garantie voor de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van informatie. Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade die ontstaat door uw vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van, informatie op deze website.

Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze site. Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen garanderen niet dat deze website of de servers waarop deze website wordt aangeboden vrij zijn van virussen. Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen behouden zich het recht voor op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website zonder voorafgaande kennisgeving. Verwijzingen en links naar andere websites zijn alleen opgenomen als service aan gebruikers van deze website. De inhoud staat niet onder controle van Tata Steel IJmuiden bv of de aan haar gelieerde vennootschappen. Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie.

Intellectueel eigendom

Deze website en de inhoud daarvan vallen onder auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van, of onder licentie verstrekt aan Tata Steel IJmuiden bv of de aan haar gelieerde vennootschappen. Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen geven u hierbij toestemming materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op te slaan en te reproduceren, onder de volgende voorwaarden:

  • Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden verspreid of verkocht;
  • Niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij in print of in elektronische vorm;
  • De auteursrechtvermelding moet in iedere reproductie voorkomen (bronvermelding).

Voor elk ander gebruik van de inhoud van de website is schriftelijke toestemming vooraf nodig van Tata Steel IJmuiden bv, afdeling Communications & Public Affairs. Misbruik van de inhoud van deze website is verboden.

Privacy

Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn gehouden uw privacy op deze website te beschermen. Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen zorgen ervoor, voor zover redelijkerwijs mogelijk, dat van bezoekers verkregen informatie wordt beveiligd tegen toegang van en gebruik door onbevoegden.

Wanneer u deze website bezoekt zonder mede te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen, zullen Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen toch enige gegevens bewaren, zoals IP-adressen. De gegevens worden gebruikt voor het statistisch meten van gegevens, zoals het aantal bezoeken aan de website en de bezochte pagina's. Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen kunnen deze gegevens benutten om het gebruik van de website te kunnen volgen en om de inhoud ervan te verbeteren.

Wanneer u deze website bezoekt en melding maakt van een milieuklacht, wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres of uw adresgegevens en telefoonnummer(s). Tata Steel IJmuiden bv en de aan haar gelieerde vennootschappen gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het behandelen van de milieuklacht en kunnen later contact met u opnemen. De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek. U kunt uw verzoek per email richten aan omgevingsklachten@tatasteel.com

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit herleid worden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing.

2013 Tata Steel IJmuiden bv

 

Voor al uw vragen

Over trainingen voor externe bedrijven:

Jaap Vellema: 0251 - 495 945
jaap.vellema@tatasteeleurope.com

Over beroepsopleidingen en aanmelden leerlingen:

Recruitment: 0251 - 494 000
recruitment.nl@tatasteeleurope.com
www.tatasteeljobs.nl

Over Tata Steel in Nederland:

www.tatasteel.nl/nl/contact

Van media:

Robert Moens: 0251 - 491 837
robert.moens@tatasteeleurope.com

Over Tata Steel Academy / bedrijfsschool:

Receptie (9.00 - 12.00): 0251 - 494 806
Administratie: 0251 - 498 180